Điều kiện đổi hàng

 - Đổi hàng lỗi trong 3 ngày kể từ ngày nhận được hàng